به این لینک بروید!!!!!!تنها اتفاقاتی که برای ایفون میوفته!!!بی نظیر بودن این گوشی رو ثابت میکنه!