این اشكال بخاطر انتی ویروس avast بوجود امده
برای حل این مشكل باید از قسمت run و سپسmsconfig وسپس قسمت services تیك تمام گزینه های avast رو بردارید و این انتی ویروس را uninstall كنید
مشكل حل میشه