برای برداشتن دیگر گزینه های ویندوزهای دیگر كه در ابتدای بوت شدن می اید باید روی my computer راست كلیك كرده وprppertis بعد advancedبعد setting قسمت سوم startup and recovery سپس یك قسمت edit هست باز كید و خط اخر را پاك كنید تا یكی از لیست ویندورهایی كه موقع بوت شدن میاد ناتوان بشه یا برای غیر فعال كردن دوتاشون دوتا خط پاك میكنیم