منابع رایگان یادگیری زبان انگلیسی را از کجا پیدا کنیم؟ 

 امروز می‌خواهم سایتی به نام EnglishTips را معرفی كنم كه همه‌ی اینها را یكجا جمع‌آوری كرده و به رایگان در اختیار خوانندگان خود قرار می‌دهد...

Daily English Lesson! 
 Articles & Collections
265 Coursebooks 4199 GRAMMAR 701ESP 412KIDS 2038
ONLY FOR TEACHERS 1743Exam Materials
208TOEFL 122IELTS 135
FCE 127CAE 58CPE 52GRE 60GMAT 53BEC 14
RUSSIAN STATE EXAM 32MATURA EXAM 39OTHER EXAMS 208
Fiction literature
2235GRADED READERS 887
Periodicals
2216Non-Fiction 3996TOURISM AND CULTURES 474SELF-IMPROVEMENT 1191SCIENCE LITERATURE 1642LINGUISTICS 1229
MATHS 429MEDICINE 989Multimedia
455» AUDIO 1205
VIDEO 421LEARNING VIDEOS 755Dictionaries
1444 Audiobooks 2362Software 756 Movies    Other 739

ضمناً برای دانلود منابع، نیاز به ثبت‌نام رایگان در سایت می‌باشد