پخش DVD با Windows Media Player

 

برای پخش فایل های DVD با برنامه ویندوز مدیا پلیر باید

۱- رجیستری را باز کنید (Start == Run==regedit)

۲- به HKEY_CURRENT_USER Software Microsoft MediaPlayer Player Settings بروید

۳- یک رشته (string) جدید بسازید و نام آن را EnableDVDUI بگذارید

۴ -متغیر (value) آن را yes قرار دهید

۵- اگر اینک مدیا پلیر را باز کنید می توانید  بروید به :file open dvd