سایت دانشگاه مسنجر نداره
بدون مسنجر چت کنید. . .به این سایتها مراجعه کنید حله...بعضیاش فیلتره

 

www.messenger.yahoo.com

www.webmessenger.msn.com

www.meebo.com

www.hopster.com

www.ebuddy.com

www.gabbly.com

www.webmessenger.msn.com

www.koolim.com

www.aimx.com/ig/irc/chat3.1.xml 


http://www.juslol.com

http://www.imhaha.com

http://www.koolim.com
f/i//l/t/e/r+ s//h/ekan mikhay---> to nazarat emaileto bezar mifrestam